bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Andreashof
Nieuwsbrief september

Start schooljaar 2021/2022

Vandaag zijn we gestart met een nieuw schooljaar. We waren blij om de kinderen weer te zien vanochtend. Ook veel nieuwe gezinnen en kinderen. We zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het gaat met corona. In deze nieuwsbrief van september zit ook de nieuwste beslisboom over corona. 

We starten vanaf vandaag elke ochtend om 8.20 uur. De kleutergroepen, groep 4 en groep 7 gebruiken de nooddeur. Groep 3 komt via het kleine plein binnen en groep 5, 6 en 8 komen via de hoofdingang. 

In deze nieuwsbrief vindt u ook het vakrooster. Tijdens deze uren krijgt de helft van de groep les van een vakdocent en blijft de andere helft van de groep bij de leerkrachten in de klas. We gebruiken deze tijd om kinderen extra te begeleiden voor de verschillende vakken. In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets verteld over de NPO gelden. Een subsidie vanuit de rijksoverheid. 

Dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe leerkrachten:

In groep 7 juf Daphne. 

In groep 3 en groep 1 en 2 juf Esther. Zij is onderwijsassistent. 

In groep 5 juf Daphne (4e jaars PABO), vorig jaar 3e jaar student PABO en was zij al bij ons op school. Daphne komt tot 1 februari werken als onderwijsassistent, daarna gaat zij afstuderen en dit zal zij ook in groep 5 doen. 

In de vakantie hebben we hard gewerkt aan een nieuwe website. De website is sinds vorige week online. Het jaarrooster kunt u nu ook online vinden op de website en eventueel koppelen aan uw agenda. In de nieuwsbrief zullen we ook nog steeds data vermelden. 

In het jaarrooster staat ook de openingsviering vermeld. We weten nog niet of deze doorgaat. Dit hoort u nog van ons. Hetzelfde geldt voor de informatieochtend. We mogen nog steeds geen grote groepen ouders in de school ontvangen. In ieder geval vindt u de informatie van alle groepen op de website. 

We wensen de kinderen, leerkrachten en ouders een mooi en fijn schooljaar toe. 

 

Beslisboom

Hier vindt u informatie over corona. Wanneer mogen de kinderen wel of niet naar school. Download

Vakrooster

Dit is een vakrooster voor de groepen 1 t/m 8.

Met kunst en W&T gaan we in de 2e week beginnen. Download

Dia-toetsen

Vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de Diatoetsen. Deze toetsen worden afgenomen in groep 3 t/m 8 en zijn onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. De Diatoetsen vervangen de Cito-toetsen die wij voorheen gebruikten. In het bijgevoegde bestand vindt u nogmaals de informatie die vorig schooljaar met u is gedeeld.

In het jaarrooster vindt u de data waarop de Diatoetsen dit schooljaar worden afgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de toetsen aan het begin van het schooljaar (eind september / begin oktober) en halverwege het schooljaar (januari) afgenomen worden. De toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en op basis van deze analyse wordt een plan geschreven voor de komende periode. De resultaten van de Diatoetsen worden met u besproken tijdens de kind-ouder-leerkracht-gesprekken in november en maart.

  Download

Overblijf

Aan het begin van de zomervakantie hebben wij u deze bijgaande brief gestuurd over de verandering van het overblijven, geen gebruik meer van de overblijfkaarten en betaling alleen via de bank. Ook hebben wij u gevraagd om aan te geven op welke dag(en) uw kind(eren) dit schooljaar overblijft(overblijven).

Mocht u het bij de brief toegevoegde formulier nog niet ingevuld hebben, wilt u dit dan alsnog per omgaande invullen? 

Ook willen wij u nog even extra attenderen op de mogelijkheid om de niet gebruikte strippenkaarten in te leveren. Dit kan op maandag 6 september 2021. 

Wilt u de overblijfkaart(en) aan uw kind(eren) meegeven in een boterhamzakje. Wij zullen het geld in het boterhamzakje doen. 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep overblijf

  Download

Nieuwe website

Andreashof heeft een nieuwe website: www.andreashof.wsko.nl.

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Ook de agenda met data om te noteren is hier te vinden. Deze agenda kunt u koppelen aan een Google agenda. Wij maken vanaf dit schooljaar dan ook geen gebruik meer van de agenda in Parro. Het kan zijn dat er gedurende het jaar een wijziging in de agenda op de website plaatsvindt. 

Binnenkort willen we in school foto’s maken voor de  nieuwe website van de Andreashof.

Mocht u bezwaar hebben dat een foto met uw kind hiervoor gebruikt wordt, kunt u dit mailen naar andreashof@wsko.eu.

ParnaSsys

Wilt u in het ouderportaal van Parnassys controleren of alle gegevens zoals bijv. telefoonnummer en e-mailadressen nog up to date zijn?

 

Werken met het chromebook

Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m groep 8 werken op een chromebook.

Om hier goed, veilig en voorzichtig mee te kunnen werken maken we met de kinderen duidelijke afspraken. In de eerste week zullen de kinderen samen met de leerkrachten deze afspraken bespreken en ondertekenen. Wij zouden het op prijs stellen als u als ouder(s), verzorger(s) ook samen met uw kind(eren) deze afspraken wilt bekijken en bespreken.

Voor groep 3 t/ 5: WSKO Andreashof leerlingcontract werken met chromebook en Internetafspraken groep 3 t/m 5.

Voor groep 6 t/m 8: WSKO Andreashof leerlingcontract werken met chromebook, Internetcontract groep 6 t/m 8 en E-mailcontract groep 6 t/m 8.

 

Leerlingcontract werken met chromebook

Download

Internetafspraken groep 3 t/m 5

Download

Internetcontract groep 6 t/m 8

Download

E-mail contract groep 6 t/m 8

Download

Schoolbrengdag

Van 13 t/m 17 september wordt in de hele provincie Zuid-Holland de schoolbrengweek gehouden. Ook wij, WSKO Andreashof, doen mee! Op woensdag 15 september willen we aandacht schenken aan de veiligheid van onze kinderen rondom de school.  Download

Agenda september

06-09 Meegeven aan kinderen niet gebruikte strippenkaarten

13-09 De openingsviering, u ontvangt nog info of deze viering doorgaat.

15-09 Schoolbrengdag.

16-09 WSKO Studiedag, de kinderen zijn vrij.

29-09 Studiedag, de kinderen zijn vrij.

06-10 Start kinderboekenweek.

12-10 Continurooster, de kinderen zijn 14.00 uur vrij.

 
 
Andreashof

Leeuwerik 11
2295 PE Kwintsheul
0174 - 294 193
andreashof@wsko.eu

 
Copyright © 2018 andreashof.nl
Online versie | Afmelden